Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.11.19

Verš

jambhaṁ śrutvā hataṁ tasya
jñātayo nāradād ṛṣeḥ
namuciś ca balaḥ pākas
tatrāpetus tvarānvitāḥ

Synonyma

jambham — Jambhāsura; śrutvā — poté, co slyšeli; hatam — byl zabit; tasya — jeho; jñātayaḥ — přátelé a příbuzní; nāradāt — od Nārady; ṛṣeḥ — od velkého světce; namuciḥ — démon Namuci; ca — také; balaḥ — démon Bala; pākaḥ — démon Pāka; tatra — tam; āpetuḥ — ihned přikvačili; tvarā- anvitāḥ — s velkým spěchem.

Překlad

Když Nārada Ṛṣi informoval Jambhāsurovy přátele a příbuzné o jeho smrti, tři démoni — Namuci, Bala a Pāka — ihned přispěchali na bojiště.