Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.11.18

Verš

sehe rujaṁ sudurmarṣāṁ
sattvam ālambya mātaliḥ
indro jambhasya saṅkruddho
vajreṇāpāharac chiraḥ

Synonyma

sehe — snášel; rujam — bolest; su-durmarṣām — nesnesitelnou; sattvam — trpělivost; ālambya — přijímající útočiště u; mātaliḥ — vozataj Mātali; indraḥ — král Indra; jambhasya — velkého démona Jambhy; saṅkruddhaḥ — na něhož se velice rozhněval; vajreṇa — svým bleskem; apāharat — oddělil; śiraḥ — hlavu.

Překlad

Přestože Mātali zakoušel krutou bolest, s trpělivostí ji snášel. Indra se však na Jambhāsuru nesmírně rozhněval. Udeřil ho svým bleskem a tím mu oddělil hlavu od těla.