Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.10.46

Verš

tato nipetus taravo
dahyamānā davāgninā
śilāḥ saṭaṅka-śikharāś
cūrṇayantyo dviṣad-balam

Synonyma

tataḥ — z této obrovské hory; nipetuḥ — začaly padat; taravaḥ — velké stromy; dahyamānāḥ — hořící; dava-agninā — lesním požárem; śilāḥ — a kameny; sa-ṭaṅka-śikharāḥ — s okraji ostrými jako kamenické sekáče; cūrṇayantyaḥ — drtící; dviṣat-balam — sílu nepřátel.

Překlad

Z této hory padaly hořící stromy. Rovněž z ní padaly úlomky kamenů s okraji ostrými jako sekáče a tříštily hlavy bojujících polobohů.