Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.9.4

Verš

tatheti śanakai rājan
mahā-bhāgavato ’rbhakaḥ
upetya bhuvi kāyena
nanāma vidhṛtāñjaliḥ

Synonyma

tathā — staň se; iti — když takto přijal slova Pána Brahmy; śanakaiḥ — velmi pomalu; rājan — ó králi (Yudhiṣṭhire); mahā-bhāgavataḥ — velký, vznešený oddaný (Prahlāda Mahārāja); arbhakaḥ — byť pouze malý chlapec; upetya — postupně se přibližující; bhuvi — na zemi; kāyena — svým tělem; nanāma — složil uctivé poklony; vidhṛta-añjaliḥ — se sepjatýma rukama.

Překlad

Nārada Muni pokračoval: Ó králi, Prahlāda Mahārāja, vznešený oddaný, byl sice jen malý chlapec, ale přijal slova Pána Brahmy. Pomalu přistoupil k Pánu Nṛsiṁhadevovi a padl na zem, aby Mu se sepjatýma rukama složil uctivé poklony.