Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.2.52

Verš

sāsajjata sicas tantryāṁ
mahiṣyaḥ kāla-yantritā
kuliṅgas tāṁ tathāpannāṁ
nirīkṣya bhṛśa-duḥkhitaḥ
snehād akalpaḥ kṛpaṇaḥ
kṛpaṇāṁ paryadevayat

Synonyma

— ptačí samička; asajjata — polapená; sicaḥ — sítě; tantryām — v provazech; mahiṣyaḥ — ó královny; kāla-yantritā — donucená časem; kuliṅgaḥ — sameček kuliṅga; tām — ji; tathā — v této situaci; āpannām — chycenou; nirīkṣya — když viděl; bhṛśa-duḥkhitaḥ — velice nešťastný; snehāt — z lásky; akalpaḥ — neschopný cokoliv podniknout; kṛpaṇaḥ — nebohý pták; kṛpaṇām — pro nebohou družku; paryadevayat — začal bědovat.

Překlad

Ó královny krále Suyajñi, když nebohý sameček kuliṅga viděl, jak se jeho družka ocitla v tom největším nebezpečí, v sevření Prozřetelnosti, byl velice nešťastný. Jelikož ji miloval a nedokázal ji vysvobodit, začal pro ni bědovat.