Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.61

Verš

evaṁ kaśmalam āpannaṁ
naṣṭa-saṁjñam anāyakam
jñātvāṅgirā nāma ṛṣir
ājagāma sanāradaḥ

Synonyma

evam — takto; kaśmalam — utrpení; āpannam — když dostal; naṣṭa — ztracené; saṁjñam — vědomí; anāyakam — bez pomoci; jñātvā — který věděl; aṅgirāḥ — Aṅgirā; nāma — jménem; ṛṣiḥ — světec; ājagāma — přišel; sa-nāradaḥ — s Nāradou Munim.

Překlad

Když velký mudrc Aṅgirā porozuměl, že král téměř zemřel v oceánu nářku, vydal se tam s Nāradou Ṛṣim.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke čtrnácté kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Nářek krále Citraketua”.