Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.17.10

Verš

anye ca nadā nadyaś ca varṣe varṣe santi bahuśo merv-ādi-giri-duhitaraḥ śataśaḥ.

Synonyma

anye — mnohé jiné; ca — také; nadāḥ — řeky; nadyaḥ — říčky; ca — a; varṣe varṣe — na každém území; santi — jsou; bahuśaḥ — mnoha druhů; meru-ādi-giri-duhitaraḥ — dcery hor počínaje Meru; śataśaḥ — ve stovkách.

Překlad

Z vrcholu hory Meru stékají ještě mnohé jiné řeky, velké i malé. Každá z těchto řek je jako dcera hory a všechny ve stovkách ramen tečou na různá území.