Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.1.28

Verš

anyasyām api jāyāyāṁ trayaḥ putrā āsann uttamas tāmaso raivata iti manvantarādhipatayaḥ.

Synonyma

anyasyām — s další; api — také; jāyāyām — manželkou; trayaḥ — tři; putrāḥ — synové; āsan — byli; uttamaḥ tāmasaḥ raivataḥ — Uttama, Tāmasa a Raivata; iti — takto; manu-antara — věku manvantara; adhipatayaḥ — vládci.

Překlad

Se svou další manželkou zplodil Mahārāja Priyavrata tři syny, kteří se jmenovali Uttama, Tāmasa a Raivata. Každý z nich se později ujal vlády nad jednou manvantarou.

Význam

Během jednoho dne Brahmy se vystřídá čtrnáct manvantar. Délka jedné manvantary neboli života jednoho Manua je sedmdesát jedna yug, přičemž každá yuga trvá 4 320 000 let. Téměř všichni Manuové zvolení za vládce manvantar pocházeli z rodiny Mahārāje Priyavraty. Tři z nich jsou zde uvedeni — Uttama, Tāmasa a Raivata.