Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.30.17

Verš

divya-varṣa-sahasrāṇāṁ
sahasram ahataujasaḥ
bhaumān bhokṣyatha bhogān vai
divyāṁś cānugrahān mama

Synonyma

divya — nebeských planet; varṣa — let; sahasrāṇām — tisíců; sahasram — tisíc; ahata — nepřemožená; ojasaḥ — vaše síla; bhaumān — tohoto světa; bhokṣyatha — budete si užívat; bhogān — požitků; vai — jistě; divyān — nebeského světa; ca — také; anugrahāt — milostí; mama — Mou.

Překlad

Pán potom požehnal všem Pracetům slovy: Moji milí princové, Mou milostí si budete moci bez překážek a v plné síle užívat všech vymožeností tohoto i nebeského světa po milión nebeských let.

Význam

Délka života, kterou Pracetům vymezil Nejvyšší Pán, je počítána podle běhu času na vyšších planetárních soustavách. Je řečeno, že šest pozemských měsíců se rovná tamním dvanácti hodinám. Třicet dní tvoří jeden měsíc a dvanáct měsíců tvoří jeden rok — milión let podle tohoto počítání si tedy Pracetové mohli užívat všeho hmotného pohodlí. Přestože žili tak dlouho, byli milostí Pána obdařeni plnou tělesnou silou. Když chce někdo žít v hmotném světě mnoho let, musí snášet těžkosti v podobě stáří, invalidity a mnoha jiných strastí. Pracetové ovšem obdrželi plnou tělesnou sílu, aby si mohli užívat hmotných vymožeností. Tato zvláštní výsada jim byla dána, aby mohli i nadále vykonávat dokonalou oddanou službu. To vysvětlí následující verš.