Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.25.14

Verš

prākāropavanāṭṭāla-
parikhair akṣa-toraṇaiḥ
svarṇa-raupyāyasaiḥ śṛṅgaiḥ
saṅkulāṁ sarvato gṛhaiḥ

Synonyma

prākāra — hradby; upavana — parky; aṭṭāla — věže; parikhaiḥ — s příkopy; akṣa — okna; toraṇaiḥ — s branami; svarṇa — zlatými; raupya — stříbrnými; ayasaiḥ — železnými; śṛṅgaiḥ — s kupolemi; saṅkulām — přeplněné; sarvataḥ — všude; gṛhaiḥ — domy.

Překlad

To město obklopovaly hradby a parky a byly v něm věže, příkopy, okna a průchody. Domy tam byly ozdobené zlatými, stříbrnými a železnými kupolemi.

Význam

Tělo chrání hradby z kůže. Chlupy na těle se přirovnávají k parkům a nejvyšší části těla, jako je nos a hlava, jsou přirovnány k věžím. Vrásky a prohlubně na různých částech těla jsou přirovnány k příkopům a kanálům, oči se přirovnávají k oknům a oční víčka k ochranným branám. Tři kovy — zlato, stříbro a železo — představují tři kvality hmotné přírody. Zlato představuje dobro, stříbro vášeň a železo nevědomost. O tělu se také někdy hovoří jako o pytli, který obsahuje tři prvky (tri-dhātu): hlen, žluč a vzduch (kapha, pitta a vāyu). Yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke. Podle Bhāgavatamu (10.84.13) není ten, kdo považuje tento pytel hlenu, žluči a vzduchu za sebe samotného, o nic lepší než kráva nebo osel.