Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.24.27

Verš

śrī-rudra uvāca
yūyaṁ vediṣadaḥ putrā
viditaṁ vaś cikīrṣitam
anugrahāya bhadraṁ va
evaṁ me darśanaṁ kṛtam

Synonyma

śrī-rudraḥ uvāca — Pán Śiva začal hovořit; yūyam — vy všichni; vediṣadaḥ — krále Prācīnabarhiho; putrāḥ — synové; viditam — znám; vaḥ — vaše; cikīrṣitam — touhy; anugrahāya — abych vám projevil milost; bhadram — nechť je vám osud příznivý; vaḥ — vy všichni; evam — takto; me — moje; darśanam — audience; kṛtam — vykonali jste.

Překlad

Pán Śiva řekl: Jste všichni syny krále Prācīnabarhiho a já vám přeji vše nejlepší. Vím také, k čemu se chystáte, a proto se vám ukazuji, abych vám projevil svou milost.

Význam

Těmito slovy Pán Śiva vyjadřuje, že věděl, k čemu se princové chystali — chtěli uctívat Pána Viṣṇua přísnou askezí. Když se to Pán Śiva dozvěděl, velice ho to potěšilo. To ukáže další verš. Člověk, který ještě není oddaným Nejvyššího Pána, ale přeje si Mu sloužit, tedy získává požehnání polobohů v čele s jejich vůdcem, Pánem Śivou. Oddaný Nejvyššího Pána se proto nemusí snažit potěšit polobohy nezávisle — pouhým uctíváním Nejvyšší Osobnosti Božství je těší všechny najednou. Nemusí je také žádat o hmotná požehnání, jelikož polobozi jsou s ním spokojeni a automaticky mu dávají vše, co potřebuje. Polobozi jsou služebníky Pána a jsou připraveni pomáhat oddanému za všech okolností. Śrīla Bilvamaṅgala Ṭhākura proto řekl, že tomu, kdo vlastní čistou oddanost Nejvyššímu Pánovi, je připravena sloužit i bohyně osvobození — o bozích vládnoucích hmotnému bohatství ani nemluvě. Všichni polobozi jen čekají na příležitost sloužit oddanému. Oddaný Kṛṣṇy proto nemusí usilovat o hmotné bohatství či osvobození. Díky svému transcendentálnímu postavení v oddané službě získává všechen prospěch, který pochází z dharmy, arthy, kāmy a mokṣi.