Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.24.21

Verš

nīla-raktotpalāmbhoja-
kahlārendīvarākaram
haṁsa-sārasa-cakrāhva-
kāraṇḍava-nikūjitam

Synonyma

nīla — modrý; rakta — červený; utpala — lotos; ambhaḥ-ja — rodící se z vody; kahlāra — další druh lotosu; indīvara — další druh lotosu; ākaram — důl; haṁsa — labutě; sārasa — jeřábi; cakrāhva — kachny tohoto jména; kāraṇḍava — ptáci tohoto jména; nikūjitam — ozývali se.

Překlad

V onom velkém jezeře rostly různé druhy lotosů. Některé byly modré a některé červené, některé kvetly v noci, jiné ve dne a další — jako lotos indīvara — navečer. Všechny společně tak pokrývaly jezero do té míry, že vypadalo jako velký důl těchto květin. Na jeho březích proto postávaly labutě, jeřábi, cakravākové, kāraṇḍavy a jiní krásní vodní ptáci.

Význam

Významné je slovo ākaram (“důl”), protože vodní nádrž vypadala jako důl na různé druhy lotosů. Některé lotosy kvetou ve dne, jiné v noci a další navečer, a podle toho mají různá jména a barvy. V onom jezeře se vyskytovaly všechny, a jelikož bylo tak klidné a pokryté lotosovými květy, stáli na jeho březích ušlechtilí ptáci, jako labutě, cakravākové a kāraṇḍavy, a zpívali své písně, čímž zvyšovali přitažlivost celého prostředí. Tak jako podle ovlivnění třemi kvalitami hmotné přírody existují různé druhy lidských bytostí, existují také různé druhy ptáků, zvířat, stromů a podobně. Vše se dělí podle vlivu tří kvalit hmotné přírody. Ptáci, jako jsou labutě a jeřábi, jež si libují v čistých vodách a lotosových květech, se liší od vran, které vyhledávají špinavá místa. Stejně tak existují lidé pod vlivem kvalit vášně a nevědomosti a lidé pod vlivem kvality dobra. Stvoření je tak rozmanité, že různorodost najdeme v každém společenství. Na březích jezera tedy žili všichni ušlechtilí ptáci, kteří si libovali v prostředí této velké nádrže plné lotosových květů.