Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.24.19

Verš

maitreya uvāca
pracetasaḥ pitur vākyaṁ
śirasādāya sādhavaḥ
diśaṁ pratīcīṁ prayayus
tapasy ādṛta-cetasaḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya pokračoval; pracetasaḥ — všichni synové krále Prācīnabarhiho; pituḥ — otce; vākyam — slova; śirasā — na hlavu; ādāya — přijali; sādhavaḥ — všichni zbožní; diśam — směrem; pratīcīm — západním; prayayuḥ — odešli; tapasi — s odhodláním k askezi; ādṛta — vážně přijali; cetasaḥ — v srdci.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, díky své zbožnosti přijali všichni Prācīnabarhiho synové slova svého otce velmi vážně a celým srdcem. S těmito slovy na svých hlavách pak odešli západním směrem vyplnit otcovo nařízení.

Význam

Slovo sādhavaḥ (“zbožní” nebo “dobrého chování”) je velmi důležité, zvláště v současné době. Je odvozené od slova sādhu. Dokonalý sādhu je ten, kdo bez ustání oddaně slouží Nejvyšší Osobnosti Božství. Synové Prācīnabarhiho jsou popsáni jako sādhavaḥ vzhledem k jejich naprosté poslušnosti vůči svému otci. Otec, král a duchovní mistr jsou považováni za zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto jim patří stejná úcta jako Nejvyššímu Pánu. Povinností otce, duchovního mistra a krále je usměrňovat své podřízené tak, aby se nakonec stali čistými oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství. Taková je povinnost nadřízených; povinností podřízených je dokonale a disciplinovaně se řídit jejich pokyny. Slovo śirasā (“na svých hlavách”) je také významné, neboť Pracetové přijali pokyny svého otce a nesli je na svých hlavách, což znamená, že je přijali s naprostou odevzdaností.