Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.2.1

Verš

vidura uvāca
bhave śīlavatāṁ śreṣṭhe
dakṣo duhitṛ-vatsalaḥ
vidveṣam akarot kasmād
anādṛtyātmajāṁ satīm

Synonyma

viduraḥ uvāca — Vidura řekl; bhave — vůči Pánu Śivovi; śīlavatām — mezi vlídnými; śreṣṭhe — nejlepšímu; dakṣaḥ — Dakṣa; duhitṛ-vatsalaḥ — který miloval svou dceru; vidveṣam — nepřátelství; akarot — projevil; kasmāt — proč; anādṛtya — přehlížel; ātmajām — svoji vlastní dceru; satīm — Satī.

Překlad

Vidura se otázal: Proč choval Dakṣa takovou zášť vůči Pánu Śivovi, nejlepšímu mezi vlídnými? Proč přehlížel svoji dceru Satī, kterou dříve tolik miloval?

Význam

Druhá kapitola čtvrtého zpěvu vysvětluje důvod sporu mezi Pánem Śivou a Dakṣou, který vznikl, když Dakṣa uspořádal velkou oběť pro usmíření celého vesmíru. O Pánu Śivovi je zde řečeno, že je nejlepší z vlídných, protože nikomu nezávidí. Je nakloněn všem živým bytostem bez rozdílu a má i všechny ostatní dobré vlastnosti. Slovo śiva znamená “naprosto příznivý”. Nikdo nemůže být Śivovým nepřítelem, jelikož je tak mírný a odříkavý, že si ani nepostaví svůj vlastní dům. Žije pod stromem a je vždy odpoutaný od záležitostí tohoto světa. Zosobňuje dokonalý mír a vlídnost. Jak je možné, že Dakṣa, který této vznešené osobnosti věnoval svoji milovanou dceru, choval vůči mírumilovnému Śivovi tolik zášti, až se kvůli tomu Satī, dcera Dakṣi a manželka Pána Śivy, rozhodla opustit své tělo?