Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.7.16

Verš

sādhv etad vyāhṛtaṁ vidvan
nātma-māyāyanaṁ hareḥ
ābhāty apārthaṁ nirmūlaṁ
viśva-mūlaṁ na yad bahiḥ

Synonyma

sādhu — dobré, jak má být; etat — všechna tato vysvětlení; vyāhṛtam — takto vyslovená; vidvan — ó učený; na — ne; ātma — duše; māyā — energie; ayanam — pohyb; hareḥ — Osobnosti Božství; ābhāti — ukazuje se; apārtham — beze smyslu; nirmūlam — bez jakéhokoliv základu; viśva-mūlam — původem je Nejvyšší; na — ne; yat — co; bahiḥ — mimo.

Překlad

Ó učený mudrci, tvé výklady jsou velice dobré, tak jak to má být. Neklid podmíněné duše se nezakládá na ničem jiném než na pohybu vnější energie Pána.

Význam

Neoprávněná touha živé bytosti vyrovnat se ve všech ohledech Pánovi je hlavní příčinou celého hmotného projevu, neboť Pán jinak nemá žádnou potřebu tento projev vytvářet, a to ani pro Své zábavy. Podmíněná duše pod vlivem vnější energie Pána zdánlivě zažívá v hmotném životě mnoho nešťastných událostí. Pán je vládce vnější energie māyi, zatímco živá bytost je stejnou māyou ovládána v hmotných podmínkách. Marný pokus živé bytosti zaujmout vládnoucí postavení Pána je příčinou jejího hmotného otroctví a pokus podmíněné duše splynout s Pánem je poslední léčkou māyi.