Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.6.5

Verš

pareṇa viśatā svasmin
mātrayā viśva-sṛg-gaṇaḥ
cukṣobhānyonyam āsādya
yasmin lokāś carācarāḥ

Synonyma

pareṇa — Pánem; viśatā — takto vstupující; svasmin — Svým vlastním Já; mātrayā — úplnou částí; viśva-sṛk — prvky vesmírného stvoření; gaṇaḥ — všechny; cukṣobha — přeměnily se; anyonyam — navzájem; āsādya — když získaly; yasmin — ve které; lokāḥ — planety; cara-acarāḥ — pohyblivé a nehybné.

Překlad

Když Pán ve Své úplné části vstoupil do prvků vesmírného stvoření, přeměnily se v gigantickou podobu, v níž spočívají všechny planetární systémy a vše pohyblivé i nehybné.

Význam

Všechny prvky kosmického stvoření jsou hmota a nemají žádnou schopnost se množit, dokud do nich nevstoupí Pán ve Své úplné části. To znamená, že hmoty nepřibývá ani neubývá bez duchovního doteku. Hmota je produktem duše a rozrůstá se jedině díky jejímu působení. Celý vesmírný projev nepřijal svoji gigantickou podobu sám od sebe, jak se mylně domnívají méně inteligentní lidé. Dokud je ve hmotě přítomná duše, hmota se může rozrůstat podle potřeby, ale bez duše její rozrůstání ihned končí. Dokud je v hmotném těle živé bytosti přítomné duchovní vědomí, tělo narůstá do potřebné velikosti, ale mrtvé hmotné tělo žádné duchovní vědomí nemá a nikdy neroste. Bhagavad-gītā (ve druhé kapitole) klade důraz na duchovní vědomí, a nikoliv na tělo. Celé vesmírné tělo se rozrůstá stejným způsobem, jaký pozorujeme na svých malých tělech. Nikdo by se však neměl pošetile domnívat, že příčinou gigantického projevu vesmírné podoby je nekonečně malá individuální duše. Vesmírná podoba se nazývá virāṭ-rūpa, protože je v ní Svojí úplnou částí přítomný Nejvyšší Pán.