Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.6.4

Verš

prabuddha-karmā daivena
trayoviṁśatiko gaṇaḥ
prerito ’janayat svābhir
mātrābhir adhipūruṣam

Synonyma

prabuddha — probuzené; karmā — činnosti; daivena — vůlí Nejvyššího; trayaḥ-viṁśatikaḥ — dvaceti třemi základními složkami; gaṇaḥ — seskupení; preritaḥ — způsobené; ajanayat — projevené; svābhiḥ — Jeho osobní; mātrābhiḥ — úplná expanze; adhipūruṣam — gigantická vesmírná podoba (viśva-rūpa).

Překlad

Když bylo dvacet tři základních prvků uvedeno do pohybu vůlí Nejvyššího, vznikla gigantická vesmírná podoba — viśva-rūpa Pána.

Význam

Virāṭ-rūpa neboli viśva-rūpa, gigantická vesmírná podoba Pána, kterou velice oceňují impersonalisté, nepředstavuje Jeho věčnou podobu. Je projevena svrchovanou vůlí Pána po vzniku složek hmotného stvoření. Pán Kṛṣṇa ukázal tuto virāṭ neboli viśva-rūpu Arjunovi, aby přesvědčil impersonalisty, že On je původní Osobnost Božství. Kṛṣṇa projevil virāṭ-rūpu, a ne že virāṭ-rūpa projevila Kṛṣṇu. Virāṭ-rūpa není věčnou podobou Pána v duchovním nebi, ale jedná se o hmotný projev Pána. Arcā-vigraha neboli uctívané Božstvo v chrámu je podobným projevem Pána, určeným začátečníkům. Ale i když se tyto podoby Pána (virāṭ a arcā) pojí s hmotou, neliší se od Jeho věčné podoby, kterou je Pán Śrī Kṛṣṇa.