Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.32.41

Verš

śraddadhānāya bhaktāya
vinītāyānasūyave
bhūteṣu kṛta-maitrāya
śuśrūṣābhiratāya ca

Synonyma

śraddadhānāya — věrný; bhaktāya — oddanému; vinītāya — uctivý; anasūyave — nezávistivý; bhūteṣu — ke všem živým bytostem; kṛta-maitrāya — přátelský; śuśrūṣā — věrná služba; abhiratāya — touží poskytovat; ca — a.

Překlad

Tyto pokyny jsou určeny věrnému oddanému, který je uctivý k duchovnímu mistrovi, nezávidí, je přátelský ke všem druhům živých bytostí a touží sloužit s vírou a upřímností.