Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.31.30

Verš

bhūtaiḥ pañcabhir ārabdhe
dehe dehy abudho ’sakṛt
ahaṁ mamety asad-grāhaḥ
karoti kumatir matim

Synonyma

bhūtaiḥ — hmotnými prvky; pañcabhiḥ — pěti; ārabdhe — vytvořené; dehe — v těle; dehī — živá bytost; abudhaḥ — nevědomá; asakṛt — neustále; aham — já; mama — moje; iti — takto; asat — dočasné věci; grāhaḥ — přijímá; karoti — činí; ku-matiḥ — pošetilá; matim — myšlenka.

Překlad

Kvůli této nevědomosti živá bytost pokládá hmotné tělo, které je tvořené pěti prvky, za sebe samotnou. S tímto mylným pochopením považuje dočasné věci za své vlastní a zvětšuje svoji nevědomost v nejtemnější oblasti.

Význam

Tato sloka vysvětluje zvětšování nevědomosti. První nevědomostí je považovat své hmotné tělo, které je tvořené pěti prvky, za sebe samotného a druhou je pokládat něco za své na základě spojení s tělem. Takto se zvětšuje nevědomost. Živá bytost je věčná, ale jelikož přijímá dočasné věci a mylně chápe svůj vlastní zájem, ocitá se v nevědomosti, a trpí proto hmotnými bolestmi.