Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.51

Verš

tatas tenānuviddhebhyo
yuktebhyo ’ṇḍam acetanam
utthitaṁ puruṣo yasmād
udatiṣṭhad asau virāṭ

Synonyma

tataḥ — potom; tena — Pánem; anuviddhebhyaḥ — z těchto sedmi složek, uvedených do činnosti; yuktebhyaḥ — spojených; aṇḍam — vejce; acetanam — neinteligentní; utthitam — vzniklo; puruṣaḥ — Kosmická Bytost; yasmāt — z něhož; udatiṣṭhat — objevila se; asau — ta; virāṭ — proslulá.

Překlad

Z těchto sedmi složek uvedených do činnosti a spojených přítomností Pána vzniklo neinteligentní vejce, z něhož vzešla proslulá Kosmická Bytost.

Význam

Spojení hmoty pocházející od rodičů, která zahrnuje emulgaci a sekreci, vytváří při sexuálním styku situaci, za které duše vstupuje do hmoty, a spojená hmota se postupně vyvíjí v úplné tělo. Stejný princip platí při stvoření vesmíru: složky již existovaly, ale ke skutečnému vybuzení hmoty došlo, teprve když do hmotných prvků vstoupil Pán. To je příčina stvoření. Můžeme to pozorovat v běžné praxi. Přestože máme hlínu, vodu a oheň, tyto prvky dostanou podobu cihly teprve tehdy, když vynaložíme práci na jejich spojení. Bez živé síly hmota nemůže získat podobu. Stejně tak se hmotný svět nevyvíjí, dokud ho nevybudí Nejvyšší Pán jako virāṭ-puruṣa. Yasmād udatiṣṭhad asau virāṭ — Jeho působením byl vytvořen vesmír a v něm se také projevila vesmírná podoba Pána.