Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.24.38

Verš

gaccha kāmaṁ mayāpṛṣṭo
mayi sannyasta-karmaṇā
jitvā sudurjayaṁ mṛtyum
amṛtatvāya māṁ bhaja

Synonyma

gaccha — jdi; kāmam — jak si přeješ; mayā — Mnou; āpṛṣṭaḥ — schválené; mayi — Mně; sannyasta — zcela odevzdanými; karmaṇā — se svými činnostmi; jitvā — poté, co jsi překonal; sudurjayam — nepřekonatelnou; mṛtyum — smrt; amṛtatvāya — abys získal věčný život; mām — Mně; bhaja — zaměstnej se oddanou službou.

Překlad

Nyní s Mým svolením jdi, jak si přeješ, a odevzdej Mi všechny své činnosti. Uctívej Mě, abys získal věčný život, a tak překonáš nepřekonatelnou smrt.

Význam

Zde je popsán smysl sāṅkhyové filozofie. Chce-li někdo získat skutečný, věčný život, musí se věnovat oddané službě, vědomí Kṛṣṇy. Osvobodit se od zrození a smrti není snadný úkol. Zrození a smrt jsou tomuto hmotnému tělu přirozené. Sudurjayam znamená “velice těžké překonat”. Takzvaní moderní vědci nemají dostatečné prostředky k tomu, aby pochopili, jak je možné zvítězit nad zrozením a smrtí. Dávají proto otázku zrození a smrti stranou a vůbec o ní neuvažují. Zabývají se pouze problémy hmotného těla, které je pomíjivé a které čeká nevyhnutelný konec.

Lidský život je ve skutečnosti určen k překonání nepřekonatelného rození a umírání. Toho je možné dosáhnout zde uvedeným způsobem. Māṁ bhaja — člověk se musí zaměstnat oddanou službou Pánu. V Bhagavad-gītě Pán také říká: man-manā bhava mad-bhaktaḥ — “Staň se Mým oddaným a uctívej Mě.” Hlupáci, kteří jsou pokládáni za učence, však říkají, že to není Kṛṣṇa, koho máme uctívat a komu se máme odevzdat, ale že je to něco jiného. To znamená, že bez Kṛṣṇovy milosti nemůže nikdo pochopit sāṅkhyovou ani jakoukoliv jinou filozofii, která je zvláště určena pro osvobození. Védské poznání potvrzuje, že živá bytost se zaplétá do hmotného života kvůli nevědomosti, a když získá skutečné poznání, může se osvobodit od hmotných potíží. Tímto skutečným poznáním, pomocí kterého se může živá bytost vyprostit z hmotného zajetí, je sāṅkhya.