Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.23.42

Verš

kiṁ durāpādanaṁ teṣāṁ
puṁsām uddāma-cetasām
yair āśritas tīrtha-padaś
caraṇo vyasanātyayaḥ

Synonyma

kim — co; durāpādanam — obtížné získat; teṣām — pro ty; puṁsām — lidi; uddāma-cetasām — kteří jsou odhodlaní; yaiḥ — kterými; āśritaḥ — přijaté útočiště; tīrtha-padaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; caraṇaḥ — nohy; vyasana-atyayaḥ — které odstraňují nebezpečí.

Překlad

Co je obtížné získat pro odhodlané lidi, kteří přijali útočiště u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství? Nohy Pána jsou pramenem posvátných řek, jako je Ganga, které ukončují nebezpečí hmotného života.

Význam

Významná jsou zde slova yair āśritas tīrtha-padaś caraṇaḥ. Nejvyšší Osobnost Božství se nazývá tīrtha-pāda. Ganga je pokládána za posvátnou řeku, protože vyvěrá z prstu u nohy Viṣṇua. Ganga odstraňuje všechno hmotné utrpení podmíněných duší. Proto pro jakoukoliv živou bytost, která přijala útočiště u svatých lotosových nohou Pána, není nic nemožné. Kardama Muni je významný nejen tím, že byl velký mystik, ale hlavně tím, že byl velký oddaný. Proto je zde řečeno, že pro velkého oddaného, jakým byl Kardama Muni, není nic nemožné. I když yogīni dokáží dělat zázračné věci, jak již Kardama předvedl, Kardama byl víc než yogī, protože byl velkým oddaným Pána. Byl proto slavnější než obyčejný yogī. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě: “Z mnoha yogīnů je nejlepší ten, který je oddaný Pána.” Osobnost Kardamy Muniho nemůže být podmíněná — byl již osvobozenou duší, lepší nežli polobozi, protože ti jsou také podmínění. I když si užíval se svou manželkou a mnoha jinými ženami, byl nad úrovní hmotného, podmíněného života. Proto je zde použité slovo vyasanātyayaḥ, které vyjadřuje, že překonával postavení podmíněné duše. Byl transcendentální jakémukoliv hmotnému omezení.