Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.20.15

Verš

so ’śayiṣṭābdhi-salile
āṇḍakośo nirātmakaḥ
sāgraṁ vai varṣa-sāhasram
anvavātsīt tam īśvaraḥ

Synonyma

saḥ — to; aśayiṣṭa — leželo; abdhi-salile — na vodách Oceánu příčin; āṇḍa-kośaḥ — vejce; nirātmakaḥ — ve stavu bezvědomí; sāgram — o něco více než; vai — ve skutečnosti; varṣa-sāhasram — tisíc let; anvavātsīt — vstoupil; tam — do vejce; īśvaraḥ — Pán.

Překlad

Toto zářící vejce leželo bez života na vodách Oceánu příčin více než tisíc let. Pak do něj vstoupil Pán jako Garbhodakaśāyī Viṣṇu.

Význam

Z tohoto verše vyplývá, že všechny vesmíry plují v Oceánu příčin.