Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.9.23

Verš

purā nārada-śāpena
vṛkṣatāṁ prāpitau madāt
nalakūvara-maṇigrīvāv
iti khyātau śriyānvitau

Synonyma

purā — dříve; nārada-śāpena — prokleti Nāradou Munim; vṛkṣatām — podoby stromů; prāpitau — získali; madāt — kvůli šílenství; nalakūvara — jedním z nich byl Nalakūvara; maṇigrīvau — druhým byl Maṇigrīva; iti — tak; khyātau — známí; śriyā anvitau — velmi bohatí.

Překlad

Ve svém minulém životě byli tito dva synové, kteří se jmenovali Nalakūvara a Maṇigrīva, nesmírně bohatí a požehnaní. Kvůli pýše a plané prestiži však nebrali na nikoho ohledy, a proto je Nārada Muni proklel, aby se stali stromy.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k deváté kapitole desátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Matka Yaśodā svazuje Pána Kṛṣṇu”.