Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.67.8

Verš

evaṁ deśān viprakurvan
dūṣayaṁś ca kula-striyaḥ
śrutvā su-lalitaṁ gītaṁ
giriṁ raivatakaṁ yayau

Synonyma

evam — takto; deśān — různá království; viprakurvan — pustošící; dūṣayan — zneucťující; ca — a; kula — úctyhodných rodin; striyaḥ — ženy; śrutvā — slyšící; su-lalitam — velmi sladkou; gītam — píseň; girim — k hoře; raivatakam — jménem Raivataka; yayau — šel.

Překlad

Když jednou Dvivida takto sužoval sousední království a zneucťoval ženy z úctyhodných rodin, zaslechl velmi sladký zpĕv linoucí se z hory Raivataky, a tak se tam vydal.