Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.66.34

Verš

padbhyāṁ tāla-pramāṇābhyāṁ
kampayann avanī-talam
so ’bhyadhāvad vṛto bhūtair
dvārakāṁ pradahan diśaḥ

Synonyma

padbhyām — nohama; tāla — palem; pramāṇābhyām — jejichž rozmĕr; kampayan — otřásající; avanī — zemĕ; talam — povrchem; saḥ — on; abhyadhāvat — hnal se; vṛtaḥ — doprovázený; bhūtaiḥ — duchy; dvārakām — ke Dvārace; pradahan — spalující; diśaḥ — svĕtové strany.

Překlad

Na nohách vysokých jako palmy se netvor hnal ke Dvārace v doprovodu duchů, třásl zemí a spaloval svĕt na všech svĕtových stranách.