Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.66.12-14

Verš

tasya kāśī-patir mitraṁ
pārṣṇi-grāho ’nvayān nṛpa
akṣauhiṇībhis tisṛbhir
apaśyat pauṇḍrakaṁ hariḥ
śaṅkhāry-asi-gadā-śārṅga-
śrīvatsādy-upalakṣitam
bibhrāṇaṁ kaustubha-maṇiṁ
vana-mālā-vibhūṣitam
kauśeya-vāsasī pīte
vasānaṁ garuḍa-dhvajam
amūlya-mauly-ābharaṇaṁ
sphuran-makara-kuṇḍalam

Synonyma

tasya — jeho (Pauṇḍrakův); kāśī-patiḥ — vládce Kāśī; mitram — přítel; pārṣṇi-grāhaḥ — jako zadní voj; anvayāt — následoval; nṛpa — ó králi (Parīkṣite); akṣauhiṇībhiḥ — s jednotkami; tisṛbhiḥ — třemi; apaśyat — spatřil; pauṇḍrakam — Pauṇḍraku; hariḥ — Pán Kṛṣṇa; śaṅkha — s lasturou; ari — diskem; asi — mečem; gadā — kyjem; śārṅga — lukem Śārṅga; śrīvatsa — se znakem Śrīvatsa z chlupů na hrudi; ādi — a ostatními symboly; upalakṣitam — označený; bibhrāṇam — nesoucí; kaustubha-maṇim — drahokam Kaustubha; vana-mālā — s girlandou lesních kvĕtů; vibhūṣitam — ozdobený; kauśeya — z kvalitního hedvábí; vāsasī — dvojdílným odĕvem; pīte — žlutým; vasānam — mající oblečený; garuḍa-dhvajam — prapor označený obrazem Garuḍy; amūlya — cenná; mauli — koruna; ābharaṇam — jehož ozdoba; sphurat — zářící; makara — tvaru žraloka; kuṇḍalam — s náušnicemi.

Překlad

Pauṇḍrakův přítel, král Kāśī, jel vzadu, ó králi, a vedl zadní voj se třemi akṣauhiṇīmi. Pán Kṛṣṇa spatřil Pauṇḍraku nést Pánovy vlastní znaky, jako je lastura, disk, meč a kyj, a také napodobeninu luku Śārṅga a znaku Śrīvatsa. Mĕl na sobĕ falešný drahokam Kaustubha, byl ozdoben girlandou lesních kvĕtů a oblečen do svrchního a spodního odĕvu z kvalitního žlutého hedvábí. Na praporu mĕl obraz Garuḍy a na hlavĕ cennou korunu a zářící náušnice tvaru žraloka.

Význam

Śrīla Prabhupāda komentuje v knize Kṛṣṇa: „Když oba králové přijeli před Pána Kṛṣṇu, Kṛṣṇa poprvé spatřil Pauṇḍraku tváří v tvář.“