Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.66.1

Verš

śrī-śuka uvāca
nanda-vrajaṁ gate rāme
karūṣādhipatir nṛpa
vāsudevo ’ham ity ajño
dūtaṁ kṛṣṇāya prāhiṇot

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; nanda — Nandy Mahārāje; vrajam — do vesnice pastevců; gate — když odjel; rāme — Pán Balarāma; karūṣa-adhipatiḥ — vládce Karūṣi (Pauṇḍraka); nṛpa — ó králi (Parīkṣite); vāsudevaḥ — Nejvyšší Pán, Vāsudeva; aham — já; iti — takto uvažující; ajñaḥ — pošetilý; dūtam — posla; kṛṣṇāya — k Pánu Kṛṣṇovi; prāhiṇot — vyslal.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi, zatímco byl Pán Balarāma na návštĕvĕ Nandovy vesnice ve Vraji, vládce Karūṣi, pošetile si myslící „Jsem Nejvyšší Pán, Vāsudeva“, vyslal k Pánu Kṛṣṇovi posla.

Význam

Jelikož Pán Rāma odjel do Nanda-vraji, Pauṇḍraka si pošetile myslel, že Pán Kṛṣṇa bude sám, a proto Ho bude snadné vyzvat. Odvážil se tedy Pánu poslat svůj šílený vzkaz.