Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.65.28

Verš

rāma rāma mahā-bāho
na jāne tava vikramam
yasyaikāṁśena vidhṛtā
jagatī jagataḥ pate

Synonyma

rāma rāma — ó Rāmo, Rāmo; mahā-bāho — ó Pane mocných paží; na jāne — nejsem si vĕdoma; tava — Tvé; vikramam — moci; yasya — jehož; eka — jedinou; aṁśena — částí; vidhṛtā — je udržována; jagatī — Zemĕ; jagataḥ — vesmíru; pate — ó vládce.

Překlad

(Bohynĕ Yamunā pravila:) Rāmo, Rāmo, ó Pane mocných paží! Nevím nic o Tvé moci. Svou jedinou částí držíš Zemi, ó Pane vesmíru.

Význam

Spojení ekāṁśena („jedinou částí“) se týká Pánovy expanze v podobĕ Śeṣi. Ācāryové to potvrzují.