Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.63.37

Verš

tavāvatāro ’yam akuṇṭha-dhāman
dharmasya guptyai jagato hitāya
vayaṁ ca sarve bhavatānubhāvitā
vibhāvayāmo bhuvanāni sapta

Synonyma

tava — Tvůj; avatāraḥ — příchod; ayam — tento; akuṇṭha — neomezená; dhāman — ó Ty, jehož moc; dharmasya — spravedlnosti; guptyai — na ochranu; jagataḥ — vesmíru; hitāya — ve prospĕch; vayam — my; ca — také; sarve — vše; bhavatā — Tebou; anubhāvitāḥ — osvícené a autorizované; vibhāvayāmaḥ — projevujeme a rozvíjíme; bhuvanāni — svĕtů; sapta — sedm.

Překlad

Tvůj současný příchod do hmotného svĕta, ó Pane neomezené moci, je určen pro ochranu zásad spravedlnosti a prospívá celému vesmíru. My polobozi, každý závisející na Tvé milosti a autoritĕ, rozvíjíme sedm planetárních systémů.

Význam

Když Pán Śiva oslavuje Pána Kṛṣṇu, může se objevit pochybnost, protože Pán Kṛṣṇa zdánlivĕ stojí před Pánem Śivou jako historická osobnost s tĕlem podobným lidskému. To, že se nám Pán zjevuje v podobĕ viditelné našim svĕtským očím, je však Jeho bezpříčinná milost. Jestli chceme porozumĕt Absolutní Pravdĕ, Śrī Kṛṣṇovi, musíme naslouchat uznávaným autoritám na proces vĕdomí Kṛṣṇy, jako Pánu Kṛṣṇovi samotnému v Bhagavad-gītĕ, nebo Pánu Śivovi, uznávané vaiṣṇavské autoritĕ, který zde oslavuje Nejvyšší Osobnost Božství.