Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.63.17

Verš

viśīryamāṇam sva-balaṁ
dṛṣṭvā bāṇo ’ty-amarṣitaḥ
kṛṣṇam abhyadravat saṅkhye
rathī hitvaiva sātyakim

Synonyma

viśīryamāṇam — rozervané; sva — jeho; balam — vojsko; dṛṣṭvā — vidící; bāṇaḥ — Bāṇāsura; ati — nesmírnĕ; amarṣitaḥ — rozzuřený; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; abhyadravat — napadl; saṅkhye — na bojišti; rathī — jedoucí na svém kočáru; hitvā — opouštĕjící; eva — vskutku; sātyakim — Sātyakiho.

Překlad

Bāṇāsuru rozzuřil pohled na jeho rozervané vojsko. Zanechal boje se Sātyakim, rozehnal se přes bojištĕ na svém kočáru a napadl Pána Kṛṣṇu.