Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.60.17

Verš

athātmano ’nurūpaṁ vai
bhajasva kṣatriyarṣabham
yena tvam āśiṣaḥ satyā
ihāmutra ca lapsyase

Synonyma

atha — nyní; ātmanaḥ — pro sebe; anurūpam — vhodného; vai — vskutku; bhajasva — prosím přijmi; kṣatriya-ṛṣabham — prvotřídního muže královského stavu; yena — jímž; tvam — ty; āśiṣaḥ — nadĕje; satyāḥ — splnĕné; iha — v tomto životĕ; amutra — v příštím životĕ; ca — také; lapsyase — získáš.

Překlad

Nyní bys mĕla rozhodnĕ přijmout vhodnĕjšího manžela, prvotřídního muže královského stavu, který ti může pomoci dosáhnout všeho, co chceš v tomto i v příštím životĕ.

Význam

Pán Kṛṣṇa pokračuje ve škádlení své krásné manželky a snaží se vyprovokovat její láskyplný hnĕv.