Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.56.39

Verš

sa cāti-vrīḍito ratnaṁ
gṛhītvāvāṅ-mukhas tataḥ
anutapyamāno bhavanam
agamat svena pāpmanā

Synonyma

saḥ — on, Satrājit; ca — a; ati — nesmírnĕ; vrīḍitaḥ — zahanbený; ratnam — drahokam; gṛhītvā — beroucí; avāk — dolů; mukhaḥ — jeho tvář; tataḥ — odtamtud; anutapyamānaḥ — litující; bhavanam — domů; agamat — odešel; svena — svého; pāpmanā — hříšného chování.

Překlad

Satrājit velkou hanbou sklopil hlavu, vzal drahokam a vrátil se domů s lítostí nad svým hříšným chováním.