Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.55.37

Verš

tac chrutvā mahad āścaryaṁ
kṛṣṇāntaḥ-pura-yoṣitaḥ
abhyanandan bahūn abdān
naṣṭaṁ mṛtam ivāgatam

Synonyma

tat — to; śrutvā — poté, co vyslechly; mahat — velký; āścaryam — úžas; kṛṣṇa-antaḥ-pura — z osobního sídla Pána Kṛṣṇy; yoṣitaḥ — ženy; abhyanandan — přivítaly; bahūn — po mnoho; abdān — let; naṣṭam — ztraceného; mṛtam — nĕkoho mrtvého; iva — jakoby; āgatam — navrátivšího se.

Překlad

Poté, co ženy z paláce Pána Kṛṣṇy vyslechly toto nanejvýš úžasné vyprávĕní, radostnĕ přivítaly Pradyumnu, který byl po mnoho let ztracen, ale nyní se vrátil jako z mrtvých.