Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.55.3

Verš

taṁ śambaraḥ kāma-rūpī
hṛtvā tokam anirdaśam
sa viditvātmanaḥ śatruṁ
prāsyodanvaty agād gṛham

Synonyma

tam — Jeho; śambaraḥ — démon Śambara; kāma — jak si přál; rūpī — přijímající podoby; hṛtvā — poté, co ukradl; tokam — dítĕ; aniḥ-daśam — ještĕ ne deset dní staré; saḥ — on (Śambara); viditvā — poté, co rozpoznal; ātmanaḥ — svého; śatrum — nepřítele; prāsya — když hodil; udanvati — do moře; agāt — vrátil se; gṛham — do svého domova.

Překlad

Démon Śambara, který umĕl přijmout jakoukoliv podobu chtĕl, unesl nemluvnĕ ještĕ předtím, než se dožilo pouhých deseti dní. Śambara poznal v Pradyumnovi svého nepřítele, hodil Ho do moře a potom se vrátil domů.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že podle Viṣṇu Purāṇy byl Pradyumna unesen šestého dne po svém narození.