Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.54.8

Verš

hastāḥ sāsi-gadeṣv-āsāḥ
karabhā ūravo ’ṅghrayaḥ
aśvāśvatara-nāgoṣṭra-
khara-martya-śirāṁsi ca

Synonyma

hastāḥ — ruce; sa — s; asi — meči; gadā — kyje; iṣu-āsāḥ — luky; karabhāḥ — ruce bez prstů; ūravaḥ — stehna; aṅghrayaḥ — nohy; aśva — koní; aśvatara — oslů; nāga — slonů; uṣṭra — velbloudů; khara — divokých oslů; martya — a lidí; śirāṁsi — hlavy; ca — také.

Překlad

Všude kolem ležela stehna, nohy, ruce bez prstů, spolu s rukama třímajícíma meče, kyje a luky, a také hlavy koní, oslů, slonů, velbloudl, divokých oslů a lidí.

Význam

Karabhāḥ označuje část ruky od zápĕstí po kořen prstů. Totéž slovo může také znamenat sloní chobot, a tak tento verš naznačuje, že se stehna ležící na bojišti podobala chobotům slonů.