Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.51.42

Verš

so ’haṁ tavānugrahārthaṁ
guhām etām upāgataḥ
prārthitaḥ pracuraṁ pūrvaṁ
tvayāhaṁ bhakta-vatsalaḥ

Synonyma

saḥ — tatáž osoba; aham — Já; tava — tvé; anugraha — milosti; artham — kvůli; guhām — jeskynĕ; etām — této; upāgataḥ — vstoupil jsem do; prārthitaḥ — oslovovaný modlitbami; pracuram — vydatnĕ; pūrvam — v minulosti; tvayā — tebou; aham — Já; bhakta — ke svým oddaným; vatsalaḥ — láskyplný.

Překlad

Jelikož ses ke Mnĕ v minulosti opakovanĕ modlil, osobnĕ jsem přišel do této jeskynĕ, abych ti projevil milost, neboť jsem láskyplnĕ naklonĕn svým oddaným.

Význam

Z tohoto verše je zřejmé, že Mucukunda byl oddaný Nejvyššího Pána. Modlil se o Pánovu společnost a nyní mu Śrī Kṛṣṇa jeho vroucí žádost splnil.