Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.51.27

Verš

śrī-mucukunda uvāca
ko bhavān iha samprāpto
vipine giri-gahvare
padbhyāṁ padma-palāśābhyāṁ
vicarasy uru-kaṇṭake

Synonyma

śrī-mucukundaḥ uvāca — Śrī Mucukunda pravil; kaḥ — kdo; bhavān — jsi; iha — sem; samprāptaḥ — který jsi přišel (se mnou); vipine — v lese; giri-gahvare — v horské jeskyni; padbhyām — svýma nohama; padma — lotosu; palāśābhyām — (které jsou jako) okvĕtní lístky; vicarasi — kráčíš; uru-kaṇṭake — trnitá.

Překlad

Śrī Mucukunda pravil: Kdo jsi, který jsi přišel do této horské jeskynĕ v lese poté, co jsi kráčel po trnité zemi nohama mĕkkýma jako okvĕtní lístky lotosu?