Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.50.16

Verš

śaṅkhaṁ dadhmau vinirgatya
harir dāruka-sārathiḥ
tato ’bhūt para-sainyānāṁ
hṛdi vitrāsa-vepathuḥ

Synonyma

śaṅkham — na lasturu; dadhmau — zadul; vinirgatya — poté, co vyjel; hariḥ — Pán Kṛṣṇa; dāruka-sārathiḥ — jehož vozatejem byl Dāruka; tataḥ — načež; abhūt — nastalo; para — nepřítele; sainyānām — mezi vojáky; hṛdi — v jejich srdcích; vitrāsa — ve strachu; vepathuḥ — chvĕní.

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa vyjel z mĕsta s Dārukou u otĕží svého vozu, zadul na svou lasturu, a srdce nepřátelských vojáků se rozechvĕla strachem.