Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.50.11

Verš

evaṁ dhyāyati govinda
ākāśāt sūrya-varcasau
rathāv upasthitau sadyaḥ
sa-sūtau sa-paricchadau

Synonyma

evam — takto; dhyāyati — zatímco meditoval; govinde — Pán Kṛṣṇa; ākāśāt — z nebe; sūrya — jako slunce; varcasau — vydávající záři; rathau — dva kočáry; upasthitau — zjevily se; sadyaḥ — náhle; sa — s; sūtau — vozataji; sa — s; paricchadau — výstrojí.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Zatímco Pán Govinda takto uvažoval, z nebe se náhle snesly dva kočáry, zářící jako slunce, včetnĕ vozatajů a výstroje.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī a Śrīla Viśvanātha Cakravartī se shodují na tom, že kočáry sestoupily z Pánova sídla, Vaikuṇṭhaloky, Božího království. Vĕrné oddané Pána nesmírnĕ tĕší, když sledují Pánovu technologii, nemající obdoby.