Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.50.10

Verš

anyo ’pi dharma-rakṣāyai
dehaḥ saṁbhriyate mayā
virāmāyāpy adharmasya
kāle prabhavataḥ kvacit

Synonyma

anyaḥ — jiné; api — taktéž; dharma — náboženství; rakṣāyai — kvůli ochranĕ; dehaḥ — tĕlo; saṁbhriyate — je přijato; mayā — Mnou; virāmāya — pro zastavení; api — také; adharmasya — bezbožnosti; kāle — působením času; prabhavataḥ — převažování; kvacit — kdykoliv.

Překlad

Také přijímám jiná tĕla proto, abych ochránil náboženství a skoncoval s bezbožností, kdykoliv začne s bĕhem času nabírat na síle.