Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.49.26

Verš

dhṛtarāṣṭra uvāca
yathā vadati kalyāṇīṁ
vācaṁ dāna-pate bhavān
tathānayā na tṛpyāmi
martyaḥ prāpya yathāmṛtam

Synonyma

dhṛtarāṣṭraḥ uvāca — Dhṛtarāṣṭra pravil; yathā — jak; vadati — říkáš; kalyāṇīm — příznivá; vācam — slova; dāna — dobročinnosti; pate — ó vládce; bhavān — ty; tathā — tak; anayā — tím; na tṛpyāmi — nejsem přesycený; martyaḥ — smrtelník; prāpya — získávající; yathā — jako kdyby; amṛtam — nektar nesmrtelnosti.

Překlad

Dhṛtarāṣṭra řekl: Ó vládce dobročinnosti, nebudu mít nikdy dost naslouchání tvým příznivým slovům. Vážnĕ, jsem jako smrtelník, který získal nektar bohů.

Význam

Podle názoru Śrīly Viśvanātha Cakravartīho byl Dhṛtarāṣṭra ve skutečnosti pyšný a myslel si, že vše, co Akrūra říká, již ví, ale aby zachoval diplomatickou vážnost, promluvil jako svatý muž.