Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.48.35

Verš

gaccha jānīhi tad-vṛttam
adhunā sādhv asādhu vā
vijñāya tad vidhāsyāmo
yathā śaṁ suhṛdāṁ bhavet

Synonyma

gaccha — jdi; jānīhi — zjisti; tat — jeho (Dhṛtarāṣṭrovo); vṛttam — jednání; adhunā — v přítomnosti; sādhu — správné; asādhu — špatné; — nebo; vijñāya — když budeme vĕdĕt; tat — to; vidhāsyāmaḥ — zařídíme; yathā — tak, že; śam — prospĕch; suhṛdām — Našich drahých; bhavet — bude.

Překlad

Jdi a zjisti, zda Dhṛtarāṣṭra jedná správnĕ nebo ne. Až to budeme vĕdet, podnikneme nutné kroky, abychom Našim drahým přátelům pomohli.