Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.48.34

Verš

teṣu rājāmbikā-putro
bhrātṛ-putreṣu dīna-dhīḥ
samo na vartate nūnaṁ
duṣputra-vaśa-go ’ndha-dṛk

Synonyma

teṣu — vůči nim; rājā — král (Dhṛtarāṣṭra); ambikā — Ambiky; putraḥ — syn; bhrātṛ — svého bratra; putreṣu — synům; dīna-dhīḥ — jehož mysl je slabá; samaḥ — stejnĕ naklonĕný; na vartate — není; nūnam — jistĕ; duḥ — zlotřilých; putra — svých synů; vaśa-gaḥ — pod vládou; andha — zaslepený; dṛk — jehož zrak.

Překlad

Dhṛtarāṣṭra, syn Ambiky, má slabou mysl, a tak podlehl svým zlotřilým synům, a k synům svého bratra se ten slepý král nechová dobře.