Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.47.53

Verš

śrī-śuka uvāca
tatas tāḥ kṛṣṇa-sandeśair
vyapeta-viraha-jvarāḥ
uddhavaṁ pūjayāṁ cakrur
jñātvātmānam adhokṣajam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; tataḥ — potom; tāḥ — ony; kṛṣṇa-sandeśaiḥ — zprávami od Kṛṣṇy; vyapeta — odstranily; viraha — svého odloučení; jvarāḥ — horečku; uddhavam — Uddhavu; pūjayām cakruḥ — uctily; jñātvā — uznávající ho; ātmānam — samotného; adhokṣajam — jako Nejvyššího Pána.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Zprávy od Pána Kṛṣṇy je zbavily horečky odloučení a potom gopī uctily Uddhavu, když uznaly, že se neliší od jejich Pána, od Kṛṣṇy.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī uvádí, že slova jñatvātmānam adhokṣajam také vyjadřují, že gopī uznávaly Pána Kṛṣṇu jako samotnou duši svých životů a tím pádem duchovnĕ totožného s nimi.