Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.47.25

Verš

bhagavaty uttamaḥ-śloke
bhavatībhir anuttamā
bhaktiḥ pravartitā diṣṭyā
munīnām api durlabhā

Synonyma

bhagavati — Nejvyššímu Pánu; uttamaḥ-śloke — který je oslavován vznešenou poezií; bhavatībhiḥ — vámi, šlechetnými; anuttamā — nepřekonatelná; bhaktiḥ — oddanost; pravartitā — ustanovená; diṣṭyā — (díky vašemu) štĕstí; munīnām — pro velké mudrce; api — dokonce; durlabhā — obtížná získat.

Překlad

Díky svému velkému štĕstí jste ustanovily nepřekonatelnou úroveň čisté oddanosti Pánu Uttamaḥślokovi  –  úroveň, které i mudrci stĕží dosáhnou.

Význam

Výraz pravartitā vyjadřuje, že gopī přinesly do tohoto svĕta úroveň čisté lásky k Bohu, která byla předtím na Zemi neznámá. Uddhava tedy velebí jejich jedinečný přínos náboženskému životu.