Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.45.50

Verš

samanandan prajāḥ sarvā
dṛṣṭvā rāma-janārdanau
apaśyantyo bahv ahāni
naṣṭa-labdha-dhanā iva

Synonyma

samanandan — radovali se; prajāḥ — občané; sarvāḥ — všichni; dṛṣṭvā — když spatřili; rāma-janārdanau — Balarāmu a Kṛṣṇu; apaśyantyaḥ — jelikož nevidĕli; bahu — po mnoho; ahāni — dní; naṣṭa — ztracené; labdha — a znovu získané; dhanāḥ — ti, jejichž bohatství; iva — jako.

Překlad

Všichni občané se radovali, když spatřili Kṛṣṇu a Balarāmu, které nevidĕli už mnoho dní. Lidé se cítili přesnĕ jako ti, kdo ztratili své bohatství a pak je zase získali zpĕt.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke čtyřicáté páté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Kṛṣṇa zachraňuje syna svého učitele“.