Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.45.24

Verš

evaṁ sāntvayya bhagavān
nandaṁ sa-vrajam acyutaḥ
vāso-’laṅkāra-kupyādyair
arhayām āsa sādaram

Synonyma

evam — takto; sāntvayya — poté, co potĕšil; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; nandam — krále Nandu; sa-vrajam — spolu s ostatními lidmi z Vraji; acyutaḥ — Pán, který nikdy neklesá; vāsaḥ — odĕvy; alaṅkāra — šperky; kupya — nádobami z kovů jiných, než je zlato či stříbro; ādyaiḥ — a tak dále; arhayām āsa — poctil je; sa-ādaram — s úctou.

Překlad

Neklesající Nejvyšší Pán takto potĕšil Nandu Mahārāje a ostatní lidi z Vraji a poctil je dary v podobĕ odĕvů, šperků, domácích potřeb a tak dále.