Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.44.34

Verš

evaṁ vikatthamāne vai
kaṁse prakupito ’vyayaḥ
laghimnotpatya tarasā
mañcam uttuṅgam āruhat

Synonyma

evam — tak; vikatthamāne — nestoudnĕ vykřikující; vai — vskutku; kaṁse — Kaṁsa; prakupitaḥ — nesmírnĕ rozhnĕvaný; avyayaḥ — Pán, který nikdy nepomíjí; laghimnā — snadno; utpatya — poté, co vyskočil; tarasā — rychle; mañcam — na královské pódium; uttuṅgam — vysoké; āruhat — vystoupil.

Překlad

Zatímco Kaṁsa tak nestydatĕ bĕsnil, neslábnoucí Pán Kṛṣṇa, nesmírnĕ rozhnĕvaný, rychle a snadno vyskočil na vysoké královské pódium.