Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.43.30

Verš

ayaṁ cāsyāgrajaḥ śrīmān
rāmaḥ kamala-locanaḥ
pralambo nihato yena
vatsako ye bakādayaḥ

Synonyma

ayam — tento; ca — a; asya — Jeho; agra-jaḥ — starší bratr; śrī-man — vlastník veškerého majestátu; rāmaḥ — Pán Balarāma; kamala-locanaḥ — s lotosovýma očima; pralambaḥ — démon Pralamba; nihataḥ — zabitý; yena — jímž; vatsakaḥ — Vatsāsura; ye — kteří; baka — Bakāsura; ādayaḥ — a jiní.

Překlad

Tento Jeho starší bratr s lotosovým očima, Pán Balarāma, je vlastníkem veškerého transcendentálního majestátu. Zabil Pralambu, Vatsaku, Baku a další démony.

Význam

Ve skutečnosti dva ze zde zmínĕných démonů zabil Kṛṣṇa, ne Balarāma. Důvod této chyby je ten, že když se zprávy o Kṛṣṇových hrdinských činech šířily mezi obyčejnými lidmi, fakta se ponĕkud popletla. Stejné tendence lze pozorovat i v moderních novinách.